Lansare POR 2.2 - Decembrie 2016

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE PENTRU INTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

Ce este POR 2.2 Capacități de producție pentru întreprinderi mici şi mijlocii?
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Informații privind apelul de proiecte aflat în consultare publică

Data estimată pentru lansarea apelului de proiecte: decembrie 2016

Valoarea eligibilă a proiectului: minim 200.000 eur - maxim 1.000.000 euro

Obiectivul specific al acestei finanțări: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate.

Contribuția programului la finanțare: 60-70% pentru regiunea Nord-Vest (cheltuieli aferente tipurilor de investiții A. și B., conform paragrafului de mai jos)

Notă: Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (acest tip de cheltuieli sunt punctate mai jos la pct C.) și în limita plafonului de minimis.

Tipuri de investiţii finanțate:

A. Investiții în active corporale:
- lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor;
- achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, instrumente de comercializare on-line;
- achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.

B. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

C. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat; Certificarea sistemelor de management al calității; Investiții specifice procesului de internaţionalizare. Vă rugăm să verificați dacă sunteți eligibili pentru această finanțare. Solicitanții eligibili pentru finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
- Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural;
- Domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), conform Ghidului solicitantului pentru acest apel de proiecte; în principal, este vorba de coduri CAEN din producție, cu prioritate domeniile de activitate 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43, dar și diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91, ori domenii specifice serviciilor;
- Solicitantul a desfăşurat activitate pe -- perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a înregistrat profit din exploatare;
- Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
- Locul de implementare a proiectului este situat în:
  -- mediul urban pentru IMM-uri non-agricole;
  -- mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole

Vă invităm să contactați consultanții SC Team Co&R Development Solution SRL la telefon 0723497375 sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru a stabili -- întâlnire privată pentru a extinde discuția cu privire la eligibilitatea solicitanților, proiectului și cheltuielilor în cadrul acestui apel de proiecte.