Curs Evaluator Proiecte 15-17 februarie

CURS EVALUATOR PROIECTE

Team Co&R Development Solution în parteneriat cu Open Professional Consult susține cursul “EVALUATOR PROIECTE” între 15-17 februarie, în CLUJ-NAPOCA!

În urma examinării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația “Evaluator Proiecte”, Cod COR 241263, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Bonus pentru absolvenții de studii universitare! Cel mai performant participant la curs va fi invitat să se alăture echipei de consultanța a Team Co&R!

Cui se adresează cursul?
Specialiștilor din instituții publice și private care au responsabilități în design de proiect, evaluare de proiecte sau implementarea proiectelor; antreprenorilor care doresc să câștige noi competențe privind evaluarea proiectelor cu finanțare europeană; angajaților din companii care urmează să fie implicați în echipe care accesează fonduri U.E. ori în echipe de management de proiect; absolvenți de studii universitare și masteranzi care doresc să obțină o calificare într-un domeniu aflat pe val.

Lectori (Cei doi lectori invitați au evaluat cca. 850 de proiecte cu fonduri europene prin programele POSCCE, POR, POSDRU, POCA, POS MEDIU, PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE, PHARE CES)
Antoniu Coșier – Evaluator Proiecte, Formator, Manager proiect, Consultant
www.business-tuning.ro
Gabriel Zaharia - Trainer & Evaluator Proiecte
www.gabrielzaharia.com

Locația cursului: Str. Republicii nr.14 (latura din stg. a Casei de Cultură a studenților), Cluj-Napoca

Orarul Cursului:
15 Februarie 2016, 9.00 - 17.00 Curs
16 Februarie 2016, 9.00 - 17.00 Curs
17 Februarie 2016, 9.00 - 15.00 Curs
17 Februarie 2016, ora 15.00 Examinarea participanților la curs în prezența comisiei delegate

Metodologia
Cursul este autorizat A.N.C. (Autoritatea națională pentru calificări) în conformitate cu Standardul Ocupaţional (CNFPA).

Sunt abordate aspecte tehnice legate de planul de afaceri, fundamentarea tehnico-economică a proiectelor, inclusiv metodologia de contractare a evaluatorilor, rolul evaluatorilor şi a responsabililor de pre-evaluare a proiectelor, verificarea conformității administrative şi evaluarea eligibilităţii solicitanţilor şi a proiectelor, evaluarea relevanţei, metodologiei de implementare, evaluare strategică – relevanța, maturitatea şi coerenţa proiectului, durabilitatea, eficienţa, eficacitatea şi impactul proiectului asupra factorilor interesaţi în implementarea proiectelor, evaluarea managementului, structurii de lucru și resurselor, evaluarea operațională-aspecte tehnice și economice ale proiectelor de investiții.

Aplicaţiile practice se bazează și vor fi derulate în baza studiilor de caz, provin din exemplele propuse și alese de participanţii la curs. Exercițiile și studiile de caz - vizează proiecte sociale FSE și proiecte de infrastructură FEDR cu prezentarea metodologiilor de evaluare a relevanței proiectului din punct de vedere al obiectivelor dar și al soluției tehnico-economice, maturitatea și coerența documentației, durabilitatea proiectelor și analiza cost-eficiență în raport cu cerințele finanțatorului și necesitățile promotorilor de proiecte.

Metodele de predare utilizate de lectori sunt dinamice, interactive, adaptate stilului de învățare al publicului participant.

Tematica abordată la curs:
Ziua 1
- Noțiuni de bază și noțiuni specifice privind managementul proiectelor și procesul de evaluare a proiectelor;
- Competențe generale și specifice evaluatorilor de proiecte - comparații cu alte standarde ocupaționale în domeniul evaluării;
- Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor;
- Pregătirea personală în evaluare (informații privind apelul de proiecte, profil profesional)
- Organizarea procesului de evaluare;
- Evaluarea cererilor de propuneri de proiecte. Prezentare elemente cheie din Ghidul Solicitantului;
- Prezentarea documentației proiectului (documentația administrativă și de eligibilitate, secțiunile tehnico-economice ale proiectului).
Întrebări, dezbateri

Ziua 2
- Metodologii de evaluare folosite în programele operaționale, teme orizontale, grilele de evaluare;
- Obiective generale, obiective specifice programe/proiecte;
- Verificarea cerințelor apelului de proiecte și a documentației proiectului;
- Verificarea conformității administrative și a eligibilității;
- Evaluarea relevanței, metodologiei, coerenței și maturității proiectului;
- Datele statistice şi situaţia actuală a solicitantului care justifică necesitatea implementării proiectului, externalităţile şi corecţiile rezultate;
- Planificarea activităţilor proiectului: resurse umane, financiare, logistica utilizată, echipamente IT, mijloace de transport etc.;
- Evaluarea fezabilităţii şi realismului proiectului, obiective si activităţi planificate versus termene de realizare şi resurse alocate;
- Metodologie de acordare a punctajului conform grilelor de evaluare. Tips & Tricks pe diferite Programe Operaționale;
Întrebări, dezbateri.

Ziua 3
- Soluția tehnică a proiectului. Calitatea și coerența documentației proiectului;
- Analiza fezabilităţii economico - financiare a proiectului;
- Evaluarea nivelului de risc al proiectului; Solicitarea de clarificări: moduri de prezentare ale acestora; atribuirea de note;
- Bugetul proiectului - eligibilitatea și rezonabilitatea costurilor, eficiența și eficacitatea proiectului
- Sustenabilitatea financiară a proiectului
- Exemple practice de evaluări;
- Conflicte de interese și incompatibiltăți în evaluare.
Întrebări, dezbateri.

Înregistrarea la curs:
Se face în baza transmiterii formularului de înscriere completat la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Taxa de instruire: 750 lei
Taxa include: suportul de curs și materialele auxiliare, sala de curs, coffee break, taxa de examinare A.N.C. Se acordă următoarele reduceri:
Reducere Early Birds (100 lei) pentru persoanele care achită taxa integrală până în date de 31 ianuarie 2017.
Reducere tip 1 - 100 lei pentru fiecare persoană care va participa din partea unui grup.
Reducere tip 2 - 100 lei pentru absolvenți de universitate, masteranzi.
Cumulul de reduceri se calculează Early Birds + Tip1/ Tip 2.

Modalități de plată:
Ordin de plata sau cardul, în baza Formularului de înscriere completat (acesta poate fi completat electronic pe hyperlinkul prezentat mai sus).
Contractul de formare și factura vor fi disponibile în baza datelor completate în formularul electronic!

Date de facturare:
SC Open Professional Consult SRL
Nr. Reg. Com. J40/12414/2006
CUI: RO 18898312
Sediul: București, Sector 1
Cont: RO32BTRL04501202A69156XX
Banca Transilvania

Persoana de contact:
Antoniu Coșier
Telefon 0723.497.375
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Gabriel Zaharia
Telefon 0721.233.269
Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Poster:
Afis Curs Evaluator Cluj Napoca feb2017

Programul POC pentru promovarea investițiilor în C&I

FINANȚĂRI PENTRU CERCETARE

Ce este programul POC pentru promovarea investițiilor în C&I?
Programul POC se adresează întreprinderilor inovatoare care doresc să-și finanțeze activitățile de cercetare-dezvoltare cu fonduri nerambursabile, în scopul inovării de procese și produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Informații privind apelul de proiecte
Obiectivul specific al acestei finantari realizarea de produse, tehnologii/procese noi în scopul comercializării. Contribuția programului la finanțare maximum 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului

Valoarea eligibilă a proiectului maxim 840.000 lei
Activități eligibile
i. Activități de cercetare -dezvoltare (dezvoltare experimentală)
ii. Achiziția de servicii pentru cercetare -dezvoltare
iii. Achiziția de servicii de consultanță pentru inovare
iv. Achiziția de servicii suport pentru inovare
v. Activități pentru introducerea în producție și realizare produs /proces/tehnologie/serviciu
vi. Activități de procurare de materii prime și materiale necesare activităților de cercetare dezvoltare
vii. Activități de informare și publicitate privind proiectul

Vă rugăm să verificați pe pagina următoare dacă sunteți eligibili pentru această finanțare

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Solicitanții eligibili pentru finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
A. Solicitantul este înregistrat și funcționează pe teritoriul României
B. Întreprinderea solicitantă are maximum 3 ani vechime (start-up), în anul depunerii proiectului
C. Solicitantul deține un drept de proprietate asupra unui rezultat care poate să fie- brevet, cerere de brevet, teza de doctorat, drepturi de utilizare ale rezultatelor cercetării efectuate de o instituție de cercetare
D. Solicitantul dispune de un spațiu în care să-și desfășoare activitatea
E. Solicitantul nu se află în dificultate cf. Articol 2.1 din Liniile Directoare Comunitare

Care sunt cheltuielile eligibile?
-Cheltuielile pentru activitățile de cercetare -dezvoltare: maxim 30% din cheltuielile totale eligibile
-Cheltuieli pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării și realizarea produsului/procesului/tehnologiei/serviciilor –minim 40% din cheltuieli totale eligibile
- Cheltuieli pentru servicii de consultanță în domeniul inovării
- Cheltuieli generale de administrație (de regie)
- Cheltuieli pentru informare și publicitate proiect

Pentru a extinde discuția cu privire la eligibilitatea solicitantului și proiectului în cadrul acestui apel, vă propunem să contactați consultantul SC Team CO&R Development Solution SRL, Antoniu Coșier pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la telefon 0723497375 pentru a stabili o pentru întâlnire privată

Lansare POR 2.2 - Decembrie 2016

FINANȚĂRI NERAMBURSABILE PENTRU INTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII

Ce este POR 2.2 Capacități de producție pentru întreprinderi mici şi mijlocii?
Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor Informații privind apelul de proiecte aflat în consultare publică

Data estimată pentru lansarea apelului de proiecte: decembrie 2016

Valoarea eligibilă a proiectului: minim 200.000 eur - maxim 1.000.000 euro

Obiectivul specific al acestei finanțări: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Se au în vedere IMM-urile care sunt interesate de găsirea unui model optim de creștere, atât în sensul trecerii în altă categorie de dimensiune, cât și în sensul dezvoltării activității desfășurate, în scopul creșterii dimensiunii pieței adresate.

Contribuția programului la finanțare: 60-70% pentru regiunea Nord-Vest (cheltuieli aferente tipurilor de investiții A. și B., conform paragrafului de mai jos)

Notă: Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (acest tip de cheltuieli sunt punctate mai jos la pct C.) și în limita plafonului de minimis.

Tipuri de investiţii finanțate:

A. Investiții în active corporale:
- lucrări de construire/modernizare și extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor;
- achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, instrumente de comercializare on-line;
- achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.

B. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

C. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat; Certificarea sistemelor de management al calității; Investiții specifice procesului de internaţionalizare. Vă rugăm să verificați dacă sunteți eligibili pentru această finanțare. Solicitanții eligibili pentru finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:
- Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural;
- Domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), conform Ghidului solicitantului pentru acest apel de proiecte; în principal, este vorba de coduri CAEN din producție, cu prioritate domeniile de activitate 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 31, 43, dar și diviziunile 18, 22, 23, 32, 58, 59, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 91, ori domenii specifice serviciilor;
- Solicitantul a desfăşurat activitate pe -- perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a înregistrat profit din exploatare;
- Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
- Locul de implementare a proiectului este situat în:
  -- mediul urban pentru IMM-uri non-agricole;
  -- mediul rural pentru întreprinderile mijlocii non-agricole

Vă invităm să contactați consultanții SC Team Co&R Development Solution SRL la telefon 0723497375 sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru a stabili -- întâlnire privată pentru a extinde discuția cu privire la eligibilitatea solicitanților, proiectului și cheltuielilor în cadrul acestui apel de proiecte.

Curs acreditat ANC Evaluator Proiecte: 12-14 dec 2016

CURS EVALUATOR PROIECTE

Team Co&R Development Solution în parteneriat cu Open Professional Consult susține cursul “EVALUATOR PROIECTE” între 12-14 decembrie, în CLUJ-NAPOCA!
În urma examinării se obține CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația “Evaluator Proiecte”, Cod COR 241263, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Bonus pentru absolvenții de studii universitare! Cel mai performant participant la curs va fi invitat să se alăture echipei de consultanța a Team Co&R!

Cui se adresează cursul?
Specialiștilor din instituții publice și private care au responsabilități în design de proiect, evaluare de proiecte sau implementarea proiectelor; antreprenorilor care doresc să câștige noi competențe privind evaluarea proiectelor cu finanțare europeană; angajaților din companii care urmează să fie implicați în echipe care accesează fonduri U.E. ori în echipe de management de proiect; absolvenți de studii universitare și masteranzi care doresc să obțină o calificare într-un domeniu aflat pe val.

Lectori (Cei doi lectori invitați au evaluat cca. 850 de proiecte cu fonduri europene prin programele POSCCE, POR, POSDRU, POCA, POS MEDIU, PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE, PHARE CES)
Antoniu Coșier – Evaluator Proiecte, Formator, Manager proiect, Consultant www.business-tuning.ro
Gabriel Zaharia - Trainer & Evaluator Proiecte www.gabrielzaharia.com

Locația cursului: Str. Republicii nr.14 (latura din stg. a Casei de Cultură a studenților), Cluj-Napoca

Orarul Cursului:
12 Decembrie 2016, 9.00 - 17.00 Curs
13 Decembrie 2016, 9.00 - 17.00 Curs
14 Decembrie 2016, 9.00 - 15.00 Curs
14 Decembrie 2016, ora 15.00 Examinarea participanților la curs în prezența comisiei delegate

Metodologia
Cursul este autorizat A.N.C. (Autoritatea națională pentru calificări) în conformitate cu Standardul Ocupaţional (CNFPA).
Sunt abordate aspecte tehnice legate de planul de afaceri, fundamentarea tehnico-economică a proiectelor, inclusiv metodologia de contractare a evaluatorilor, rolul evaluatorilor şi a responsabililor de pre-evaluare a proiectelor, verificarea conformității administrative şi evaluarea eligibilităţii solicitanţilor şi a proiectelor, evaluarea relevanţei, metodologiei de implementare, evaluare strategică – relevanța, maturitatea şi coerenţa proiectului, durabilitatea, eficienţa, eficacitatea şi impactul proiectului asupra factorilor interesaţi în implementarea proiectelor, evaluarea managementului, structurii de lucru și resurselor, evaluarea operațională-aspecte tehnice și economice ale proiectelor de investiții.

Aplicaţiile practice se bazează și vor fi derulate în baza studiilor de caz, provin din exemplele propuse și alese de participanţii la curs. Exercițiile și studiile de caz - vizează proiecte sociale FSE și proiecte de infrastructură FEDR cu prezentarea metodologiilor de evaluare a relevanței proiectului din punct de vedere al obiectivelor dar și al soluției tehnico-economice, maturitatea și coerența documentației, durabilitatea proiectelor și analiza cost-eficiență în raport cu cerințele finanțatorului și necesitățile promotorilor de proiecte.

Metodele de predare utilizate de lectori sunt dinamice, interactive, adaptate stilului de învățare al publicului participant.

Tematica abordată la curs:

Ziua 1
- Noțiuni de bază și noțiuni specifice privind managementul proiectelor și procesul de evaluare a proiectelor;
- Competențe generale și specifice evaluatorilor de proiecte - comparații cu alte standarde ocupaționale în domeniul evaluării;
- Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor;
- Pregătirea personală în evaluare (informații privind apelul de proiecte, profil profesional)
- Organizarea procesului de evaluare;
- Evaluarea cererilor de propuneri de proiecte. Prezentare elemente cheie din Ghidul Solicitantului;
- Prezentarea documentației proiectului (documentația administrativă și de eligibilitate, secțiunile tehnico-economice ale proiectului).
Întrebări, dezbateri

Ziua 2
- Metodologii de evaluare folosite în programele operaționale, teme orizontale, grilele de evaluare;
- Obiective generale, obiective specifice programe/proiecte;
- Verificarea cerințelor apelului de proiecte și a documentației proiectului;
- Verificarea conformității administrative și a eligibilității;
- Evaluarea relevanței, metodologiei, coerenței și maturității proiectului;
- Datele statistice şi situaţia actuală a solicitantului care justifică necesitatea implementării proiectului, externalităţile şi corecţiile rezultate;
- Planificarea activităţilor proiectului: resurse umane, financiare, logistica utilizată, echipamente IT, mijloace de transport etc.;
- Evaluarea fezabilităţii şi realismului proiectului, obiective si activităţi planificate versus termene de realizare şi resurse alocate;
- Metodologie de acordare a punctajului conform grilelor de evaluare. Tips & Tricks pe diferite Programe Operaționale;
Întrebări, dezbateri.

Ziua 3
- Soluția tehnică a proiectului. Calitatea și coerența documentației proiectului;
- Analiza fezabilităţii economico - financiare a proiectului;
- Evaluarea nivelului de risc al proiectului; Solicitarea de clarificări: moduri de prezentare ale acestora; atribuirea de note;
- Bugetul proiectului - eligibilitatea și rezonabilitatea costurilor, eficiența și eficacitatea proiectului
- Sustenabilitatea financiară a proiectului
- Exemple practice de evaluări;
- Conflicte de interese și incompatibiltăți în evaluare.
Întrebări, dezbateri.

Înregistrarea la curs - descarca formularul:
Se face în baza transmiterii formularului de înscriere completat la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Taxa de instruire: 750 lei
Taxa include: suportul de curs și materialele auxiliare, sala de curs, coffee break, taxa de examinare A.N.C.
Se acordă următoarele reduceri:
Reducere Early Birds (100 lei) pentru persoanele care achită taxa integrală până în date de 29 noiembrie 2016.
Reducere tip 1 - 100 lei pentru fiecare persoană care va participa din partea unui grup.
Reducere tip 2 - 100 lei pentru absolvenți de universitate, masteranzi.
Cumulul de reduceri se calculează Early Birds + Tip1/ Tip 2.

Modalități de plată:
Ordin de plata sau cardul, în baza Formularului de înscriere completat (acesta poate fi completat electronic pe hyperlinkul prezentat mai sus).
Contractul de formare și factura vor fi disponibile în baza datelor completate în formularul electronic!

Date de facturare:
SC Open Professional Consult SRL
Nr. Reg. Com. J40/12414/2006
CUI: RO 18898312
Sediul: București, Sector 1
Cont: RO32BTRL04501202A69156XX
Banca Transilvania

Persoana de contact:
Antoniu Coșier
Telefon 0723.497.375; Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Gabriel Zaharia
Telefon 0721.233.269; Email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Poster:
Poster Curs Evaluare Proiecte

Lansare POR 2.1 - Mai 2016

Ce este POR 2.1 A pentru microîntreprinderi ?
Programul Operaţional Regional, Axa prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, 2.1. A Microîntreprinderi, permite microintreprinderilor locate în mediul urban, începând cu 26 mai 2016, să-și finanțeze maxim 90% cu fonduri nerambursabile investițiile în producție sau servicii.


Informații privind apelul de proiecte
Obiectivul specific al acestei finantari: consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii
Contribuția programului la finanțare: maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției
Valoarea eligibilă a proiectului: minim 25.000 - maxim 200.000 euro
Tipuri de investiţii finanțate:
- Investiții în active corporale:
i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
iii. achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
-Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
-Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

Criterii de eligibilitate
Solicitanții eligibili pentru finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
A. Companii de tip microîntreprinderi, cu până la 9 salariaţi și o cifră de afaceri anuală netă sau deţinători de active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;
B. Domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), conform Ghidului solicitantului pentru acest apel de proiecte; in principal, este vorba de coduri CAEN din producție dar și unele din servicii în domeniul de activitate 13-33, 36-95, 41-43, 55, 93, sau clasa CAEN 8690. Investițiile eligibile trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).
C. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a înregistrat profit din exploatare;
D. Solicitantul a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada anului fiscal anterior sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare;
E. Solicitantul nu se află în dificultate cf. Articol 2.1 din Liniile Directoare Comunitare;
F. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

Care sunt beneficiile programului pentru dvs?
Programul POR 2.1 Microîntreprinderi:
- Oferă finanțare nerambursabilă;
- Furnizează o selecție a ideilor de afaceri de înaltă calitate ce conferă un efect și un semnal pozitiv privind competitivitatea firmei dvs. în domeniile considerate prioritare la nivel național și regional;
- Solicită realizarea unui plan de afaceri profesional, care furnizează siguranță pentru reușita afacerii dvs. pe termen lung;
- Valorizează șansele majore de dezvoltare și de furnizare a produselor /serviciilor către piață exploatând oportunități și consolidând punctele forte, intrarea pe noi piețe emergente;
- Oferă șansa creșterii numărului de angajați și condițiile pentru dezvoltarea afacerii și trecerea; întreprinderii la un alt nivel de dezvoltare, acela al întreprinderilor mici și mijlocii;
- Solicită implementarea unui sistem de management de proiect riguros în întreprindere.

Pentru a extinde discuția cu privire la eligibilitatea- firma și activitatea (ideea de proiect) în cadrul acestui apel, vă propunem să contactați consultanții SC Team CO&R Development Solution SRL pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la telefon 0723497375 pentru a stabili o întâlnire privată.