Cercetare si Consultanta

Metodele noastre
Companiile tind să vină la noi când intervine nevoia conștientă de schimbare. Noi știm că metodele tradiționale bazate pe colectarea de date (cantitative) le-au ajutat, până în prezent, în ascensiunea lor. Tehnicile standard funcționează pentru probleme standard pentru că există, cu siguranță un beneficiu care rezultă din măsurarea sistematică și din colectarea de date. Soluțiile inovative “ Big data” acordă importanță sporită tehnologiei în scopul câștigării pieței ( la fel cum o fac de altfel numeroase alte soluții /strategii pe termen scurt precum soluția social media, open innovation, etc.) și nu creierului uman fiind astfel incapabile să furnizeze perspective privind piața, ori să releve fenomenul și schimbările din miezul afacerilor companiilor. Însă atunci când companiile sunt în pragul de a ajunge la ceva nou sau incert, identificarea și abordarea corectă a schimbărilor în comportamentul consumatorilor/utilizatorilor este un aspect de prim ordin. În astfel de situații, motivația angajaților, revitalizarea produselor, reproiectarea modelelor de afaceri mai puțin funcționale, oferirea unei direcții în inovare sau regândirea unei noi strategii pe termen lung devin aspecte problematice.
Privim produsele, serviciile sau procesele din perspectiva utilizatorului/clientului/consumatorului. Observăm decalajele dintre nevoile oamenilor și ceea ce companiile oferă pentru a răspunde acestor nevoi. Procesele pe care le implementăm sunt fundamentate în științele sociale. Efortul de a cerceta și recunoaște emoțiile oamenilor poate fi un proces anevoios, dar rezultatele finale sunt concrete și fundamentate științific.

Ce oferim companiilor?
În cazul partenerilor noștri-companii, serviciile propuse sunt, de regulă, sub forma unui mix de servicii adecvat nevoii adresate, pe baza negocierilor cu acești parteneri. Intervențiile sunt complexe, un rol important revenind serviciilor încă noi pentru piața noastră de consultanță: cercetare, coaching, networking, consiliere personală la care se adaugă serviciile tradiționale: training și consultanță.
De exemplu, în cazul inovării, respectiv al proiectării/reproiectării unor servicii/produse/procese, utilizăm tehnica teoriei generate, împrumutată din științele sociale: se formulează o ipoteză privind problema și metoda de rezolvare a acesteia, urmând să se dedice timp utilizatorilor produselor/serviciilor clienților noștri în scopul colectării unor date privind obiceiurile, preferințele și atitudinile acestora. Cercetarea calitativă ne ajută să ajungem la acel tip de înțelegere relevantă din punct de vedere comercial.
În cazul companiilor interesate de accelerarea schimbării/dezvoltare, recurgem la o abordare mai clasică. În primul rând, identificăm nevoile de consultanță negociind asupra obiectivelor și rezultatelor proiectului personal/profesional. În continuare, analizăm contextul prin auditul documentelor, interviuri cu managerii, instrumente specifice validate privind percepția angajatului asupra activității de muncă. Asistăm apoi clientul în procesul de elaborare al planului de acțiune/schimbare și agrearea proiectelor prioritare (de resurse umane sau investiții). Sprijinim implementarea acțiunilor planificate pentru dezvoltarea afacerii prin servicii de management de proiect și consultanță oferind livrabile (studiu de fezabilitate, studiu de piață, plan de afaceri, analiză financiară, analiză cost-beneficiu, sisteme de resurse umane etc). Nu în ultimul rând, evaluăm impactul schimbărilor propuse și implementate asupra companiei asistate. Ne diferențiem de competitorii noștri în acest caz, prin focalizarea pe proces, motivarea și implicarea angajaților în procesul de schimbare.

În cazul companiilor interesate de intensificarea creșterii, oferim o abordare complet nouă pe piața locală, respectiv cea a perfecționării managementului prin training și coaching; furnizăm procese și metode ”suport” pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare a unei afaceri din toate punctele de vedere, exersându-le împreună cu managerii într-un grup de învățare. Pentru manageri (top și middle), se organizează atât reuniuni lunare (cu membri unui grup de lucru care participă la workshop-uri), cât și sesiuni de coaching în funcție de chestiunile specifice adresate de către membrii grupului. Participanții provin din companii necompetitoare din sectoare economice distincte, astfel încât simpla lor prezență în grup poate deschide noi orizonturi pentru afaceri prin networking și sharing. Serviciile oferite se implementează conform strategiilor Alfa Grup, divizia Nobel Manhattan privind creșterea intensivă a afacerilor, pentru aplicarea cărora, firma noastră deține licență.

Care sunt beneficiile?
La nivelul companiilor, abordarea noastră inovativă bazată pe un mix de metode tradiționale și metode noi focalizate pe înțelegerea comportamentului uman, poate aduce multe beneficii cum ar fi: cristalizarea viziunii companiei, îmbunătățirea leadership-ului personal, entuziasm provenit din colaborarea cu persoane care împărtășesc aceleași valori, care au idealuri mărețe și își doresc să acționeze la standarde de excelență; valorificarea șanselor de dezvoltare și de furnizare a produselor/serviciilor către piață prin exploatarea de oportunități și consolidarea punctelor forte; intrarea pe piețe emergente; clarificarea termenilor de referință privind noile produse/servicii astfel încât acestea să atragă clienți; implementarea sistemului de resurse umane prin posturi inteligente, alegeri conștiente, fidelizarea angajaților; implicarea firmelor în parteneriate; promovarea comunității de business prin aducerea de noi rezidenți și sprijinirea micilor entități economice care contribuie la îmbunătățirea calității vieții la nivel local; identificarea de noi surse de finanțare a afacerilor, etc.