Ce este POR 2.1 A pentru microîntreprinderi ?
Programul Operaţional Regional, Axa prioritara 2 ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investitii 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, 2.1. A Microîntreprinderi, permite microintreprinderilor locate în mediul urban, începând cu 26 mai 2016, să-și finanțeze maxim 90% cu fonduri nerambursabile investițiile în producție sau servicii.


Informații privind apelul de proiecte
Obiectivul specific al acestei finantari: consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii
Contribuția programului la finanțare: maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției
Valoarea eligibilă a proiectului: minim 25.000 - maxim 200.000 euro
Tipuri de investiţii finanțate:
- Investiții în active corporale:
i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
iii. achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
-Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
-Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line.

Criterii de eligibilitate
Solicitanții eligibili pentru finanțare trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
A. Companii de tip microîntreprinderi, cu până la 9 salariaţi și o cifră de afaceri anuală netă sau deţinători de active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei;
B. Domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), conform Ghidului solicitantului pentru acest apel de proiecte; in principal, este vorba de coduri CAEN din producție dar și unele din servicii în domeniul de activitate 13-33, 36-95, 41-43, 55, 93, sau clasa CAEN 8690. Investițiile eligibile trebuie să vizeze un singur domeniu de activitate (clasă CAEN).
C. Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, a înregistrat profit din exploatare;
D. Solicitantul a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada anului fiscal anterior sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare;
E. Solicitantul nu se află în dificultate cf. Articol 2.1 din Liniile Directoare Comunitare;
F. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

Care sunt beneficiile programului pentru dvs?
Programul POR 2.1 Microîntreprinderi:
- Oferă finanțare nerambursabilă;
- Furnizează o selecție a ideilor de afaceri de înaltă calitate ce conferă un efect și un semnal pozitiv privind competitivitatea firmei dvs. în domeniile considerate prioritare la nivel național și regional;
- Solicită realizarea unui plan de afaceri profesional, care furnizează siguranță pentru reușita afacerii dvs. pe termen lung;
- Valorizează șansele majore de dezvoltare și de furnizare a produselor /serviciilor către piață exploatând oportunități și consolidând punctele forte, intrarea pe noi piețe emergente;
- Oferă șansa creșterii numărului de angajați și condițiile pentru dezvoltarea afacerii și trecerea; întreprinderii la un alt nivel de dezvoltare, acela al întreprinderilor mici și mijlocii;
- Solicită implementarea unui sistem de management de proiect riguros în întreprindere.

Pentru a extinde discuția cu privire la eligibilitatea- firma și activitatea (ideea de proiect) în cadrul acestui apel, vă propunem să contactați consultanții SC Team CO&R Development Solution SRL pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la telefon 0723497375 pentru a stabili o întâlnire privată.