Consultanță de afaceri - Investiții în infrastructura de agrement

Noi profituri provenite de la clienții existenți, din servicii noi oferite pe timpul sezonului rece

Situația
Într-o piață competitivă a serviciilor destinată agrementului, clientul nostru s-a confruntat cu bariere în dezvoltare, în creșterea profitului operațional, datorate gradului limitat de diversitate a serviciilor oferite și problemelor de flux de numerar provenite din gestiunea unei afaceri cu caracter de exploatare sezonieră.

Abordarea
Am investigat modalități de dezvoltare a noi produse pentru clienții existenți, precum și oferta locală urbană de structuri de agrement și satisfacția clienților privind infrastructura existentă în special pentru practicarea nataţiei şi a tenisului de camp. Soluţia proiectuală propusă a prevăzut adaptarea capacităţilor sportive pentru sezonul iarna-vară prin extinderea unei săli de sport cu un bazin acoperit cu dimensiuni specifice agrementului şi modernizarea/extinderea vestiarelor, cabinelor de dus, lavoarelor, grupurilor sanitare din sala de sport aşa încât să deservească şi nevoile bazinului, precum și investiția în noi terenuri de sport care să corespundă cerințelor competiționale și care să poată fi acoperite pe timp de iarnă și exploatate astfel.

Rezultate
Pe baza oportunităților de business identificate de Team Co&R pe segmentele natație pentru agrement și tenis de performanță- organizarea de competiții sportive, a fost intocmită o documentație tehnică completă și un dosar de finanțare în baza cărora clientul a obținut o finanțare nerambursabilă de 2,5 milioane euro, necesară pentru implementarea noii investiții care să conducă la extinderea capacității existente.

Ultimele proiecte: