Consultanta de afaceri - Noi capacități Eco productive

Scenarii tehnico-economice pentru o investiție nouă în producția de materiale plastice care să conducă la reducerea amprentei de carbon prin valorificarea deșeurilor

Situația
Antreprenorul a identificat o nișă de piață pentru producția de materiale plastice pentru piața construcțiilor și ne-a solicitat cosultanță pentru elaborarea de scenarii tehnico-economice pentru o nouă capacitate de producție și căutarea de surse de finanțare nerambursabile care să susțină o parte din investiția în noile capacități.

Abordarea
Am identificat nevoile de consultanță negociind asupra obiectivelor și rezultatelor proiectului. Am asistat clientul în procesul de elaborare de scenarii tehnico-economice și am agreat cu clientul asupra opțiunii dezirabile a fi implementate.

Rezultate
Team Co&R a oferit clientului ca livrabile –studiu de piață, plan de afaceri, cerere de finanțare. Proiectul se află în curs de implementare. Investiția presupune utilizarea unei tehnologii care permite realizarea unui produs inovativ pentru piața din Romania, realizabil la un cost competitiv. Prin proiect se va reduce amprenta de carbon prin valorificarea deșeurilor ca materie primă de bază în procesul de producție.

Proiect #1

Consultanta de afaceri

Proiect #8

Consultanta de afaceri

Proiect #10

Cercetare organizationala

Proiect #3

Business coaching

Proiect #7

Business coaching

Proiect #9

Consultanta de afaceri

Proiect #5

Consiliere pe probleme specifice

Proiect #12

Cercetare organizationala

Proiect #13

Cercetare organizationala