Cursurile la cerere sunt destinate tuturor tipurilor de organizații, comerciale- servicii, producție sau non-profit, căci cu toții avem angajați pe care îi recrutăm, selectăm, angajăm și îi formăm profesional, lucrăm cu furnizori, creeăm noi produse și servicii, monitorizăm calitatea serviciilor oferite și satisfacția clienților etc. Organizațiile competitive nu lucrează pentru a acoperi lacune, lipsuri în termeni de formare profesională ci pentru a forma anticipat ceea ce trebuie să aibă organizația/personalul ca și competențe.
Realizăm împreună cu clientul Analiza nevoilor de formare ale organizației și ale personalului (activitățile, rolul, evenimentele critice, sistemul așteptărilor). Proiectăm și implementăm intervenții formative concentrându-ne încă din etapa de planificare pe obținerea adeziunii tuturor celor implicați în formare și nu doar a managerului, specialiștului în resurse umane, responsabili cu Planul de dezvoltare a resurselor umane în organizația dvs.
În cursurile noastre utilizăm metodologii active, care merg dincolo de simplul transfer de informații, cunoștinte (“a ști”) și vizează însușirea de noi capacități (“a ști să faci”) și schimbarea atitudinilor (“a ști să fii”) ce influențează modificări profunde, la nivelul comportamental al angajaților.
Aplicăm instrumente diverse în funcție de faza în care evaluăm rezultatelor intervenției formative: pe termen scurt - reacții ale participanților la instruire imediat după instruire, termen mediu- învățare /schimbare și termen lung-schimbare organizațională,, mai precis în ce măsură modificarea sistematică a competențelor /schimbarea comportamentelor angajaților conduce la schimbare organizațională.

I. Resurse umane
1. Analiza și descrierea posturilor
2. Managementul competențelor
3. Managementul strategic al resurselor umane
4. Evaluarea satisfacției/motivare în muncă
5. Evaluarea performanțelor profesionale
6. Negocierea –abordare și rezolvare a conflictelor
7. Training for trainers
8. Managementul conflictului între generații la locul de muncă

II. Management
1. Management strategic
2. Managementul proiectelor vs Agile
3. Management prin obiective

III. Gestiunea afacerilor
1. Strategii de dezvoltare a afacerilor, rezolvarea de probleme, luarea de decizii
2. Întocmirea unui studiu de fezabilitate
3. Gestiunea optimă a costurilor
4. Marketing –comportamentul clienților
5. Analiză financiară și cost beneficiu

IV. Sănătate ocupațională
1. Stresul la locul de muncă